+385 40 601 362 euroklima.prodaja@gmail.com

 

Euroklima d.o.o. je poduzeće osnovano 2010. godine. Osnovna djelatnost je izrada i montaža elemenata za ventilaciju i klimatizaciju, te montaža ventilacijske opreme i uređaja. Poduzeće trenutno zapošljava 60 djelatnika.

Zahvaljujući visokim standardima kvalitete koje zadovoljavaju proizvodi i usluge poduzeća, te prilagodljivosti u izradi i provođenju projekata, poduzeće je u 5 godina postojanja postalo vodeće poduzeće specijalizirano za izradu i montažu ventilacijskih i klimatizacijskih elemenata u Hrvatskoj. Sukladno tome Euroklima danas posjeduje reference za izradu projekata na najzahtjevnijim ventilacijskim i klimatizacijskim sustavima na području Hrvatske i u inozemstvu.

Proizvodnja ventilacijskih elemenata se sastoji od proizvodnje četvrtastih i okruglih ventilacijskih kanala i fazonskih komada, te proizvodnje elemenata za ventilaciju. Proizvodni proces se odvija u proizvodnom pogonu u Goričanu. 2015. godine kupljena je nova nekretnina sa poslovnim prostorima u gospodarskoj zoni u Goričanu površine veće od 4.000 m2. Nekretnina je prenamijenjena za proizvodni pogon, te je od početka 2016. godine proizvodnja započeta u novim proizvodnim prostorima.

Montaža se odvija na gradilištima diljem Hrvatske, te u manjoj mjeri u inozemstvu. Montaža se sastoji od montaže vlastitih ventilacijskih elemenata, montaže ostale ventilacijske opreme i uređaja, te izolacije ventilacijskih elemenata. Kao specijalizirano poduzeće za proizvodnju i montažu ventilacijskih i klimatizacijskih sistema možemo ponuditi montažu svih vrsta takvih sistema za bolnice, sportske dvorane, javne i poslovne objekte, trgovačke centre, proizvodne hale, farmaceutske tvrtke, hotele, restorane, stambene objekte i drugo.

Iz naše ponude izdvajamo:

 • izrada ventilacijskih i klimatizacijskih sistema

 • izrada pravokutnih i okruglih (spiro) ventilacijskih kanala i fazonskih komada iz pocinčanog, crnog, inox ili aluminijskog lima
 • izrada elemenata za ventilaciju:
  •  regulacijske zaklopke
  • prigušivači buke
  • ventilacijske rešetke i žaluzije
  • priključne kutije
 • usluga savijanja i obrade limova
 • izolacijskih radovi
 • limarski radovi